จีนประสบความสำเร็จในการใช้หุ่นยนต์ 100% ผ่าตัดปลูกรากฟันเทียม

ด้วยการร่วมมือกันจากหลายๆฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์, นักการแพทย์, นักคอมพิวเตอร์ และฝ่ายอื่นๆ ร่วมกันสร้างหุ่นยนต์ที่มีความสามารถในการปลูกรากฟันเทียม โดยใช้ระยะเวลาในการสร้างหุ่นยนต์ตัวนี้มากถึง 4 ปี ในที่สุดก็ประสบความสำเร็จ และได้ทำการผ่าตัดคนจริงๆผ่านไปได้ด้วยดี อีกทั้งยังได้รับมาตรฐานในการผ่าตัดในครั้งนี้อีกด้วย ว่าเป็นไปตามมาตรฐานในการผ่าตัดปลูกรากฟันเทียม เปรียบเสมือนมนุษย์ผ่าตัดเองเลย

และแน่นอนว่าทรัพยากรมนุษย์นั้นสร้างยากกว่าทรัพยากรทางคอมพิวเตอร์ เช่น หุ่นยนต์ เป็นต้น ในการพัฒนาการครั้งนี้จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญขาดแคลนในเมืองต่างๆในประเทศจีนได้เป็นอย่างดี และคาดว่าผู้คนจะได้รับการดูแลรักษาทางการแพทย์ที่ดียิ่งขึ้นไปอีกด้วย

เรื่องราวน่าสนใจ , ,