Google ตกเป็นข่าวว่ากำลังพัฒนาระบบการชำระเงินด้วยการบอกชื่อย่อ

ด้วยในปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวกระโดดไปไกลอย่างมาก โดยเฉพาะระบบการชำระเงินเมื่อซื้อสินค้า เพราะมีหลายเจ้าที่ได้พัฒนาระบบการชำระเงินเพื่อให้สะดวกทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย งานนี้ก็มีรายงานจากต่างประเทศว่า Google กำลังมีการพัฒนาระบบชำระเงินด้วยการบอกชื่อย่อ แถมตอนนี้ยังมีการทดลองใช้งานกับร้านอาหารบางแห่งไปแล้วด้วย ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จอย่างไร

สำหรับการทำงานของระบบชำระเงินด้วยการบอกชื่อย่อของ Google แบบคร่าวๆนั้นก็คือ จะมีแอพที่ชื่อว่า Plaso ออกมาให้ดาวน์โหลดไปติดตั้ง และลงทะเบียนใช้บริการ โดยในขั้นตอนของการลงทะเบียน จะมีช่องให้กรอกข้อมูลชื่อย่อ ซึ่งเป็นชื่อที่ย่อมาจากชื่อจริง และเมื่อมีการซื้อของก็สามารถใช้ชื่อย่อนั้นบอกพนักงาน ณ จุดชำระเงิน จากนั้นอุปกรณ์พิเศษที่จุดชำระเงินจะทำการเชื่อมต่อกับแอพ Plaso ผ่าน Bluetooth เพื่อประมวลและเรียกเก็บเงินในขั้นตอนต่อไป เรียกได้ว่าก็ง่ายและสะดวกมากขึ้นไม่น้อยเลยค่ะ แต่รู้สึกว่างานนี้ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่คือ หากมีชื่อย่อซ้ำกันระบบจะประมวลผลอย่างไร เอาเป็นว่างานนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าแท้จริงแล้ว ระบบชำระเงินด้วยชื่อย่อของ Google นั้นมีอยู่จริงหรือไม่ และหากมีอยู่จริง ก็อาจจะมีวิธีการตรวจสอบในเรื่องชื่อย่อเพื่อไม่ให้สับสนได้อย่างแน่นอน

เทคโนโลยีคลาวด์ , , ,