หุ้น Super Micro Computer, Inc. ล่วงหนักกว่า 41%

หลังจากที่ทาง Bloomberg ได้นำเสนอรายงานพิเศษเกี่ยวกับอุปกรณ์ของบริษัท Super Micro Computer, Inc. ที่มีการฝังชิปประมวลผลแบบพิเศษมาบน Mainboard ที่สามารถเปิดช่องทางพิเศษสำหรับควบคุม Mainboard จากระยะไกลได้ ซึ่งเมื่อรายงานฉบับนี้ถูกปล่อยออกมา ทำให้หุ้นของบริษัทล่วงลงทันที 41% ในระยะเวลาไม่ถึงอาทิตย์

เรื่องราวน่าสนใจ ,