โปรเจค VR Kit จาก Microsoft

โปรเจค VR Kit หรือเรียกว่าแว่น VR แบบกระดาษ ซึ่งเป็นเทคโนโลยี Virtual Reality ที่มีต้นทุนต่ำ โปรเจคนี้ Microsoft ก็ใช้กล่องกระดาษในการทำเหมือนกับ Cardboard ของ Google นั่นเอง แต่งานนี้ Microsoft ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ของตัวเอง ฉะนั้นสมาร์ทโฟนที่จะใช้กับโปรเจค VR Kit จึงต้องเป็นสมาร์ทโฟนที่รองรับระบบปฏิบัติการ Windows โดยให้เหตุผลว่าต้องการพัฒนา VR บนแพลตฟอร์มของตัวเองให้ดีที่สุด

เทคโนโลยีคลาวด์ , , , , , ,