โรงแรมในญี่ปุ่นปลดหุ่นยนตร์จำตำแหน่งออก 243 ตัว

Henn-naโรงแรมในประเทศญี่ปุ่นที่มีการนำหุ่นยนต์มาช่วยงานในตำแหน่งต่าง ๆ ตั้งแต่ปี 2015 แต่ล่าสุดได้ทำการปลดหุ่นยนต์ออกจากตำแหน่งต่าง ๆ มากถึง 243 ตัว โดยโรงแรมให้เหตุผลว่า หุ่นยนต์เหล่านี้ไม่สามารถช่วยลดภาระงานได้จริง เพราะสุดท้ายก็ต้องอาศัยมนุษย์เข้าช่วยอยู่ดี นอกจากนี้ก็ยังสร้างปัญหารบกวนลูกค้าด้วย แถมต้นทุนที่จะต้องอัพเกรดหุ่นยนต์ก็สูงมาก เพราะเทคโนโลยีด้านนี้ไปไวมากด้วย

เรื่องราวน่าสนใจ ,