Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2016

Lila Tretikov ผู้อำนวยการของมูลนิธิ Wikimedia Foundation ยื่นจดหมายลาออกแล้ว

จากเรื่องความขัดแย้งภายในของ [..]

เทคโนโลยีคลาวด์ , , ,

Immersion ยื่นฟ้อง Apple หลังฟีเจอร์ 3D Touch ละเมิดสิทธิบัตร

สงสัยจะเป็นปีแห่งการถูกฟ้องร [..]

อุปกรณ์น่าสนใจ , , , , ,

Drone Defender ปืนยึดโดรนกลางอากาศ

ปัจจุบันในต่างประเทศโดยเฉพาะ [..]

อุปกรณ์น่าสนใจ , ,