Alibaba เพิ่มเงินลงทุนใน Lazada อีก 2 พันล้านดอลลาร์

ที่ผ่านมา Alibaba ได้ลงทุนใน Lazada ไปแล้ว 2 พันล้านดอลลาร์ ล่าสุดได้ประกาศเพิ่มทุนอีก 2 พันล้านดอลลาร์ ดังนั้นถ้ารวมแล้ว Alibaba จะลงทุนไปรวมเป็น 4 พันล้านดอลลาร์ เหตุผลที่เพิ่มทุน Alibaba บอกว่าเชื่อมั่นในอนาคตของ Lazada กับตลาดภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่จะยังเติบโตไปได้อีกไกลเลย ซึ่ง ปัจจุบัน Lazada มีร้านค้าท้องถิ่นบนแพลตฟอร์ม 145,000 ราย มีแบรนด์สินค้า 3,000 แบรนด์ และมีฐานลูกค้า 560 ล้านคน ถือว่าเยอะมากเลยทีเดียว

เรื่องราวน่าสนใจ , , ,