Apple ออกอัพเดต iOS 9.3.6 และ iOS 10.3.4 ให้กับ iPhone และ iPad รุ่นเก่า

อย่างที่ทราบกันว่า iPhone และ iPad รุ่นเก่าเป็นอุปกรณ์ที่ไม่สามารถอัพเกรดมาเป็น iOS 12 ได้ ดังนั้น Apple จึงได้ออกอัพเดต iOS 9.3.6 และ iOS 10.3.4 ให้กับ iPhone และ iPad รุ่นเก่า เพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจกระทบกับการทำงานของ GPS จนทำให้ค่าวัน-เวลาผิดพลาด นั่นเอง

  • iOS 9.3.6 มีให้อัพเดตใน iPad mini รุ่นแรก, iPad 2 และ iPad3 เครื่อง cellular
  • iOS 10.3.4 มีให้อัพเดตสำหรับ iPad4 รุ่น cellular และ iPhone5
เรื่องราวน่าสนใจ , , ,