Blizzard เตรียมฟ้องผู้พัฒนาเกม Heroes of Warfare ข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์และเลียนแบบเกม Overwatch

Blizzard และ NetEase ผู้ให้บริการเกม Overwatch ในประเทศจีน เตรียมฟ้อง 4399EN Game ผู้พัฒนาเกม Heroes of Warfare เกมมือถือในประเทศจีน ข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์และเลียนแบบเกม Overwatch โดยมีความคล้ายทั้งในเรื่องของรูปแบบเกม, ตัวละคร, วิธีการเล่น แม้กระทั่งฉากต่างๆในเกม

งานนี้ Blizzard  และ NetEase  เรียกร้องให้ 4399EN Game ออกมาแถลงขอโทษรวมถึงชดเชยค่าเสียหาย นอกจากนี้ก็ร้องขอให้มีการนำเกม Heroes of Warfare ออกจาก App Store และ Google Play Store ด้วย

ดาวน์โหลดเกมส์ฟรีๆ , , , , ,