Facebook Messenger ในศรีลังกา จำกัดการแชร์ข้อมูลได้ไม่เกิน 5 คน

Facebook ควบคุมการจำกัดการแชร์หรือฟอเวิร์ดข้อมูลใน Facebook Messengerโดยจำกัดไม่ให้ส่งเกิน 5 คน ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งในการแก้ปัญหาข้อมูลปลอมและความเกลียดชังในศรีลังกา และเมียนมาร์ โดยมาตรการนี้จะเริ่มในศรีลังกาก่อน

ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรีๆ ,