Google Cloud จัดแข่งขันปัญญาประดิษฐ์จัดหมวดหมู่วิดีโอ

Google Cloud จัดแข่งขันปัญญาประดิษฐ์จัดหมวดหมู่วิดีโอ Google Cloud & YouTube-8M Video Understanding Challenge โดยต้องจัดหมวดหมู่วิดีโอกว่า 7 ล้านรายการ รวมความยาว 450,000 ชั่วโมง มีหมวดหมู่ทั้งหมด 4,716 ประเภท แต่ละวิดีโอมีหมวดหมู่เฉลี่ย 3.4 ประเภท จากชุดข้อมูล YouTube-8M v2 รางวัลสำหรับผู้ชนะคือ 30,000 ดอลลาร์ และผู้ชนะจะต้องเปิดเผยซอสโค้ดของตัวเองด้วย

เทคโนโลยีคลาวด์ , ,