Google Pay ในสิงคโปร์ประกาศรองรับการจ่ายเงินค่ารถเมล์และรถไฟฟ้า

Google Pay ในสิงคโปร์ประกาศรองรับการจ่ายเงินค่ารถเมล์และรถไฟฟ้าแล้ว โดยในตอนนี้รองรับเฉพาะบัตร Mastercard เท่านั้น

วิธีการใช้งาน ปลดล็อคเครื่องแล้วนำด้านหลังเครื่องที่เป็น NFC ไปแตะกับเครื่องชำระเงิน โดยมีข้อแนะนำว่าให้ใช้บัตรใบเดียวกันแตะเพื่อเข้าและออกจากระบบด้วย

 

อุปกรณ์น่าสนใจ, เรื่องราวน่าสนใจ , , ,