Immersion ยื่นฟ้อง Apple หลังฟีเจอร์ 3D Touch ละเมิดสิทธิบัตร

3D-Touch

สงสัยจะเป็นปีแห่งการถูกฟ้องร้องของ Apple ไปซะแล้ว ล่าสุดก็มี Immersion บริษัททางด้านซอฟต์แวร์ ได้ยื่นเรื่องฟ้องร้อง Apple หลังฟีเจอร์ 3D Touch ใน iPhone 6s/iPhone 6s Plus ละเมิดสิทธิบัตรของตนดังนี้

  • ฟีเจอร์ 3D Touch ละเมิดซอฟแวร์ที่มีความสามารถคล้ายกับฟีเจอร์ Peek and Pop
  • การสั่นของ iPhone เมื่อผู้ใช้กดหน้าจอ
  • ละเมิดสิทธิบัตรที่มีชื่อว่า Interactivity Model for Shared Feedback on Mobile Device แต่ไม่ทราบว่าเหมือนกับความสามารถใดในฟีเจอร์ 3D Touch

นอกจากจะยื่นร้องฟ้องร้องต่อศาลแล้ว Immersion ยังส่งเรื่องไปที่ ITC หรือคณะกรรมการการค้านานาชาติของสหรัฐ เพื่อให้มีการระงับการจำหน่าย iPhone 6s และ iPhone 6s Plus อีกด้วย

อุปกรณ์น่าสนใจ , , , , ,