ตำรวจจราจรในเซินเจิ้นใช้ lane robot ช่วยแก้ปัญหารถติด

บนท้องถนนยิ่งในเมืองใหญ่มักจะมีปัญหารถติดอยู่ตลอด อย่างถนน Shennan ในเซินเจิ้นก็ขึ้นชื่อเรื่องของรถติดเป็นอย่างมากเลยทีเดียว แต่เมื่อปลายปีที่ผ่านมาตำรวจจราจรเซินเจิ้นได้ใช้ระบบอัตโนมัติที่ชื่อว่า lane robot มาช่วยในการแก้ปัญหารถติด โดย lane robot เป็นรางบนถนนที่สามารถเคลื่อนที่ได้เอง ปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถบนถนนไปยังช่องทางแตกต่างกันได้โดยอิงอยู่กับช่วงเวลาเร่งด่วน ดังนั้นจึงช่วยในการแก้ปัญหารถติดบนถนนได้เป็นอย่างดี

เรื่องราวน่าสนใจ ,