Microsoft ปล่อยแอพแปลภาษาออกมาแล้ว

หลังปล่อย Windows 10 ตัวเต็มออกมาให้ได้อัพเกรดกัน Microsoft ก็ยังปล่อยแอพแปลภาษาออกมามาด้วย ชื่อว่าแอพ Translator สามารถใช้งานได้

  • บนสมาร์ทโฟนทั้ง Windows Phone , iOS และ Android
  • สามารถใช้งานได้บนนาฬิกาอัจฉริยะหรือ Smart Watch รองรับทั้ง Apple Watch และ Android Wear

แอพ Translator ตอนนี้รองรับ 50 ภาษาแล้วรวมทั้งภาษาไทยด้วย ใครอยากลองใช้แอพเปลี่ยนภาษาตัวนี้หรืออยากทราบรายละเอียดอื่นๆ ก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ http://www.microsoft.com/translator/apps.aspx เผื่อว่าจะเป็นทางเลือกในการแปลภาษาที่ดีและแม่นยำอีกทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรีๆ , , , , , , , , , , ,