เว็บ MySCBLife บังคับให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บ MySCBLife ของบริษัทประกันภัย SCB Life ซึ่งตอนนี้ขายกิจการให้ FWD ไปแล้ว ล่าสุดพบว่าเว็บ MySCBLife มีการบังคับขอข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ ซึ่งก็มีให้เลือกไม่ยอมรับ แต่เมื่อกดไปแล้วก็ยังเด้งให้กดยอมรับ เพื่อให้นำข้อมูลไปใช้ต่อ ผู้ใช้ก็ควรระวังให้อ่านข้อความดีดี เพื่อประโยชน์ของเราเอง

เรื่องราวน่าสนใจ ,