Netflix พัฒนาเครื่องมือแก้ปัญหาข้อความล้นในแอพ

Netflix ขยายการให้บริการไปมากกว่า 190 ประเทศทั่วโลก และมากกว่า 26 ภาษาทั่วโลก และมักจะพบกับปัญหาการแสดงผลข้อความในแอพที่ไม่สมบูรณ์ เพราะแต่ละภาษาจะมีความแตกต่างกันออกไป ทั้งขนาดตัวอักษร จำนวนคำ และความหมาย ทำให้การแสดงผล UI ในแอพ Netflix นั้นมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างแน่นอน

ทางผู้พัฒนา UI ของ Netflix จึงได้พัฒนาระบบการจัดการคำ และเพิ่มไข่ปลา 3 จุด ต่อท้าย หากข้อความนั้นยาวเกินไป เป็นการบอกให้ผู้ใช้งานทราบว่า มีข้อความต่อจากข้อความปัจจุบันที่ซ่อนอยู่ด้วย โดยเรียกชื่อเครื่องมือนี้ว่า Pseudo Localization ปัจจุบันรองรับทุกภาษาแล้ว

ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรีๆ , ,