Twitter ส่งอีเมล์คำเตือนผู้ใช้หลายราย ระวังรัฐบาลแฮคข้อมูล

Twitter

Colhak บริษัทไม่แสวงหาผลกำไรของแคนาดา ออกมาเปิดเผยถึงคำเตือนของ Twitter ที่ส่งอีเมล์คำเตือนให้ผู้ใช้งานหลายราย เพื่อให้ระวังการแฮคข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นเลข IP, ที่อยู่ หรือเบอร์โทรศัพท์จากแฮคเกอร์ที่รัฐบาลให้การสนับสนุน ทั้งนี้ในอีเมล์ก็ระบุเพียงว่ามีการแฮคข้อมูล แต่ยังไม่ทราบว่าข้อมูลนั้นคืออะไรและเป็นของใครบ้าง ซึ่งอยู่ในระหว่าการตรวจสอบเพื่อหาหลักฐานที่ชัดเจน ส่วนทาง Twitter ก็ออกมาบอกว่าอีเมล์ที่ส่งไปเป็นเรื่องจริงด้วย

ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรีๆ, เทคโนโลยีคลาวด์ , ,