Tag Archives: ระบบการชำระเงินด้วยการบอกชื่อย่อ

Google ตกเป็นข่าวว่ากำลังพัฒนาระบบการชำระเงินด้วยการบอกชื่อย่อ

ด้วยในปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวก [..]

เทคโนโลยีคลาวด์ , , ,