Tag Archives: สแกนสำหรับการผ่านเข้าออกประตูด้วยชิป RFID

Epicenter บริษัทในสวีเดน ให้พนักงานฝังชิป RFID ไว้ใต้ผิวหนัง

กลายเป็นเรื่องที่วุ่นวายมากก [..]

เทคโนโลยีคลาวด์ , , ,