Tag Archives: Alibaba เพิ่มเงินลงทุนใน Lazada อีก 2 พันล้านดอลลาร์

Alibaba เพิ่มเงินลงทุนใน Lazada อีก 2 พันล้านดอลลาร์

ที่ผ่านมา Alibaba ได้ลงทุนใน [..]

เรื่องราวน่าสนใจ , , ,