Tag Archives: Didi Kuaidi บริการเรียกรถแเท็กซี่จากจีน

Lyft บริการเรียกรถแเท็กซี่จากสหรัฐ จับมือกับ Didi Kuaidi จากจีน และ Grab

เพื่อทัดทานการเติบโตของบริกา [..]

ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรีๆ , , , , ,