Tag Archives: Google พัฒนา Android Wear จับคู่กับอุปกรณ์ iOS

Google พัฒนาให้อุปกรณ์ Android Wear สามารถจับคู่กับอุปกรณ์ iOS ได้แล้ว

ถือเป็นความพยายามอย่างยิ่งสำ [..]

เทคโนโลยีคลาวด์ , , , , , , ,